You are here: Home -  Longchamp Rugzak -  Longchamp Classic Rugzak Zak Beige

Longchamp Handtassen Belgie,CLAD Voor de EQ 5D het OLS

Longchamp Handtassen Belgie,CLAD Voor de EQ 5D het OLS

´╗┐modellen met de kleinste schattingsfouten (gemiddelde absolute fout [MAE], RMS-fout [RMSE], genormaliseerde RMSE) werden vervolgens beoordeeld door het gebruik van aparte validatie samples.ResultsTobit Longchamp Handtassen Belgie en CLAD. Voor de EQ-5D, het OLS modellen, waaronder subschaal kwadraat termen, en punt scores en demografie uitgevoerd vergelijkbaar (MAE 0,147, 0,202 RMSE en MAE 0,147, RMSE 0,203, respectievelijk), en naar schatting scoort goed tot 3 jaar na de baseline. Schattingsfouten voor de SF-6D waren kleiner (OLS-model inclusief kwadraat termen: MAE 0.058, RMSE 0,073; OLS-model met behulp van post scores en demografie: MAE 0,059, RMSE 0,08), en de fouten voor een slechtere gezondheid staten gevonden met de EQ-5D waren minder pronounced.ConclusionsWe hebben algoritmes voorzien voor de schatting van de gezondheidstoestand nut waarden, zowel de EQ-5D en SF-6D, van scores op de MSIS-29, versie 2. Nader onderzoek is nu nodig om te bepalen hoe deze algoritmen uit te voeren in praktische besluitvorming contexten, in Longchamp Online vergelijking met de waargenomen EQ-5D en SF-6D waarden.
0 Reacties


Spreek uw mening