You are here: Home -  Longchamp Muntstuk Portemonnee -  Longchamp Le Pliage Muntstuk Portemonnee Rose

Longchamp Verkooppunten Belgie,roeien waardoor aanzienlijke voedsel gewasopbrengst verliezen

Longchamp Verkooppunten Belgie,roeien waardoor aanzienlijke voedsel gewasopbrengst verliezen

o hoge druk Longchamp Verkooppunten Belgie op landbouwgrond, wat resulteert in landdegradatie en wiet problemen. In alle situaties, pernicieuze (Imperata cylindrica, Cyperus spp., Commelina spp.) Longchamp Winkels In Belgie En parasitaire (Striga spp.) Onkruid zijn moeilijk uit te roeien, waardoor aanzienlijke voedsel gewasopbrengst verliezen en een bedreiging voor het levensonderhoud van mensen. Land en krapte op de arbeidsmarkt, lage grondstoffenprijzen en gebrek aan krediet waren de belangrijkste beperkingen belemmeren onkruidbeheer. Oorzaken, effecten en gevolgen werden geanalyseerd, waarbij rekening wordt gehouden met de sociaal-economische context. Bevindingen van de studie met betrekking tot onkruid beheersmaatregelen, en hun aanpassing en beperkingen in het gebruik ervan, suggereren dat effectieve en aanvaardbare onkruidbeheer strategieën moeten worden ontwikkeld, rekening houdend met zowel de biologische en sociaal-wetenschappelijke perspectieven met een focus op het toevoegen van waarde aan inheemse kennis. Kansrijke strategieën voor de ontdekking van het leren over onkruidbeheer werden geïdentificeerd, met het oog op duurzame productie gewas te bevorderen in Benin.
0 Reacties


Spreek uw mening